Toimintasuunnitelma

Merilappi United ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Toiminta-ajatus

Merilappi United ry on nais- ja tyttöjalkapalloilun erikoisseura, joka harjoittaa ja tukee jalkapallotoimintaa eri ikäluokissa. Tarjoamme mahdollisuuden sekä harrastaa jalkapalloa että kilpailla mahdollisimman korkealla tasolla Suomessa ja myös kansainvälisillä kentillä. Pyrimme suunnitelmallisuuteen, laadukkuuteen ja jatkuvuuteen seuran toiminnan kaikilla osa-alueilla. Tarjoamme pelaajille, valmentajille ja muille organisaatiossa mukana oleville laadukkaan toimintaympäristön, jota me kaikki kehitämme yhdessä ollaksemme hyvin organisoitu merilappilainen jalkapalloseura. Toimimme yhteistyössä Merilapin yritysten ja muiden urheiluseurojen kanssa.

Huomioimme lasten ja nuorten urheilussa liikunnan monipuolisuuden, terveiden elämäntapojen opetuksen ja kasvatukselliset asiat. Jokainen seuran toiminnassa mukana oleva on tärkeä ja jokaiselle löydetään rooli seuratoiminnassa käsittäen ohjaus-, valmennus- ja talkootoiminnan.

Toimintaa ohjaavat yhteiset arvot

YHTEISÖLLISYYS: Arvostamme yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja pidämme yllä hyvää tiimihenkeä seuran toiminnassa.

VASTUULLISUUS: Toimimme vastuullisesti, sitoutuneesti ja erilaista osaamista arvostaen.

TASA-ARVOISUUS: Kunnioitamme seuran toiminnassa mukana olevia kannustaen ja kasvattaen. Jokaisella on mahdollisuus harrastaa omalla tasolla.

AMMATTIMAISUUS: Toimimme suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti kohti yhteisiä tavoitteitamme.

TERVEELLISET, EKOLOGISET JA LIIKUNNALLISET ELÄMÄNTAVAT: Korostamme toiminnassamme terveitä ja kestävän kehityksen mukaisia elämäntapoja, opetamme pelaajille turhautumisten ja pettymysten käsittelyä sekä vastustajien kunnioittamista ja suvaitsevaisuutta muita ihmisiä kohtaan näiden ihonväristä, uskonnosta tai mielipiteistä riippumatta.

Merilappi United ry:n toiminnan tavoitteet

Keskeisenä tavoitteenamme on tehdä Merilappi Unitedin (MelU) brändi tunnetuksi Pohjois-Suomessa ja myös valtakunnallisella tasolla. Johtokunnan laatima toimintalinja ohjaa seuran joukkueita ja jäseniä seuratoiminnassa. Toimintasuunnitelma on laajempi kokonaisuus ja sieltä löytyy toiminnan painopistealueet. Toimintalinja käsittelee ja ohjaa toimintaa yksityiskohtaisemmin.

Merilappi United ry:n vuoden 2024 toiminnan tavoitteet ja kehittämisen painopistealueet

Kilpailutoiminnan tavoitteet:

• saamme pelaajia kehittymään yksilöinä maajoukkue-, aluejoukkue- ja piirijoukkuetasolle

• saamme aikaan nuorempien tyttöjen joukkueet, jotka menestyvät piirisarjatasolla ja erilaisissa turnauksissa kotimaassa ja ulkomailla Harrastetoiminnan tavoitteet:

• Järjestämme mahdollisuuden harrastetoimintaan, joka on erillisenä kilpailutoiminnasta. Silloin jokaisella tasosta riippumatta on mahdollista saada oikeanlaista ohjausta ja opastusta Harjoitteluolosuhteet:

• Mahdollistamme Kemin kaupungin avulla parhaat mahdolliset olosuhteet harjoittelulle läpi vuoden.

Seuran toiminnan kehittämisen painopistealueet:

1. Talouden hyvä hoito

2. Valmennus- ja toimihenkilöiden koulutus

3. Hallinnon ja organisaation kehittäminen

1. Talouden hyvä hoito

- Johtokunta vastaa koko seuran taloudesta. Kaikki palkanmaksu- ja siihen liittyvät työnantajavelvoitteet hoidetaan seuran kautta. Joukkueet tekevät omaan toimintaan perustuvan vuosibudjetin. Joukkueet keräävät varoja matkakustannuksiin ym. seuramaksuun kuulumattomiin kuluihin omilla kausimaksuilla, sponsorihankinnalla, talkoilla ja myyntitoiminnalla. Seuran hallinnon tehtävänä on auttaa ja tukea eri joukkueita yhteisten resurssien kautta.

2. Valmentajien koulutus

- Seura kannustaa erityisesti pelaajataustan omaavia tyttö-/naispelaajia valmentaja- ja erotuomarikoulutukseen mukaan. Lisäksi valmentajia kannustetaan kouluttautumaan ylemmille tasoille. Seura ilmoittaa valmentajia Palloliiton organisoimiin koulutuksiin harkinnan mukaan.

3. Hallinnon ja organisaation kehittäminen

- Seuran organisaation tulee olla tukemassa Palloliiton toimintastrategian mukaista muutosta seuratyön osalta. Sitoudumme olemaan mukana kehitystyössä. Tavoitteinamme on seuratoiminnan hyvän hallintotavan luominen ja toteutus. Seuran organisaatioon kuuluvilla on mahdollisuus osallistua erilaisiin koulutuksiin. Seuran johtokunta kokoontuu ennen kauden alkua kuukausittain, kauden aikana 2 – 3 kertaa tarpeen mukaan ja kauden päätyttyä jälleen kerran kuussa. Järjestetään tarpeen mukaan koulutusta joukkueenjohtajille ja huoltajille. Seuran johtokunta vastaa joukkueenjohtajien ja huoltajien koulutuksen suunnittelusta yhdessä rahastonhoitajan kanssa.